Poka map przystanku

Rozkad wany od: 04.12.2016
wieradw Zdrj, Urzd Miasta
ROZKAD ODJAZDW
Kierunek Godziny odjazdu
LUBA C.Edukac. 06:56 D
LUBA Soneczna 06:56 D 09:01 D 11:01 D 12:51 D
13:41 D 14:41 D 16:01 S 16:41 D
MIRSK D.A. 06:56 D 09:01 D 11:01 D 12:51 D
13:41 D 14:41 D 16:01 S 16:41 D
OZNACZENIA KURSW
D - kursuje od poniedziaku do pitku oprcz wit
S - kursuje w dni nauki szkolnej