Poka map przystanku

Rozkad wany od: 04.12.2016
wiecie III - Troszczyn, Ko
ROZKAD ODJAZDW
Kierunek Godziny odjazdu
LENA Gimnazjum 07:16 S
LENA Przedszk. 07:00 S 07:01 S
WIECIE Kol. 13:01 S 14:01 S
OZNACZENIA KURSW
S - kursuje w dni nauki szkolnej