Poka map przystanku

Rozkad wany od: 04.12.2016
Orowice N
ROZKAD ODJAZDW
Kierunek Godziny odjazdu
LUBA C.Edukac. 06:58 D
LUBA Soneczna 06:58 D 09:03 D 11:03 D
12:53 D 13:43 D 14:43 D
16:03 S 16:43 D
MIRSK D.A. 06:58 D 09:03 D 11:03 D
12:53 D 13:43 D 14:43 D
16:03 S 16:43 D
WIERADW ZDRJ 08:35 D 10:25 D 11:15 D
13:25 D 14:25 D 15:25 S
16:25 D 18:05 D
OZNACZENIA KURSW
D - kursuje od poniedziaku do pitku oprcz wit
S - kursuje w dni nauki szkolnej