Poka map przystanku

Rozkad wany od: 04.12.2016
Lena Os.N
ROZKAD ODJAZDW
Kierunek Godziny odjazdu
POBIEDNA 07:32 S 08:22 D 10:22 E 13:42 E
13:54 S 14:49 S 15:02 D 16:02 D
17:22 D
WIECIE Kol. 12:56 S 13:02 S 13:56 S 14:02 S
14:49 S
OZNACZENIA KURSW
D - kursuje od poniedziaku do pitku oprcz wit
E - kursuje od poniedziaku do soboty oprcz wit
S - kursuje w dni nauki szkolnej